Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Doprinosi za mirovinsko osiguranje - promjene u 2024. godini


Od 01.01.2024. godine umanjuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje (MIO I. stup) za osiguranika po osnovi radnog odnosa čiji je zbroj mjesečnih bruto plaća do 1.300,00 eura

Za bruto plaće do 700,00 eura fiksna mjesečna olakšica iznosi 300,00 eura.
Za plaće od 700,01 do 1300,00 eura, osnovica se umanjuje za iznos po formuli: 0,5 x (1300 - osnovica)

Umanjenje osnovice za MIO 1. stup
Umanjenje osnovice za MIO 1. stup

Primjerice, ukoliko je vaša bruto plaća 900,00 eura, mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje umanjuje se za 200,00 eura

Gore navedeno umanjenje osnovice odnosi se samo na doprinose za MIO I. stup te nema utjecaja na doprinose za MIO II. stup ni ostale doprinose koji se izdvajaju iz plaće (doprinosi za zdravstveno osiguranje ili dodatni doprinosi za beneficirani radni staž).

Izračunajte plaću sa novom olakšicom za MIO